O jakich rzeczach należy trzeba projektując plac zabaw

Kategoria:

Opis

Na większości osiedli bardzo często zauważyć można różnego rodzaju placyki zabaw, na jakich bez przerwy bawią się małe dzieci. Dorośli z reguły nie myślą zbytnio o bezpieczeństwie swoich dzieci, bo zakładają że skoro taki placyk został dopuszczony do użycia, to odpowiedzialne za to osoby wszystkiego dopilnowały. A jak się okazuje, jest całkiem sporo do dopilnowania, i to w zasadzie na wszystkich etapach projektowania takiego placyku. W pierwszej kolejności wszystkie używane urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające do używania przez dzieci.

Jest to bardzo ważne, ponieważ użycie urządzeń bez atestów jest mocno ryzykowne ze względu na bezpieczeństwo, a jeżeli się zdarzy jakiś wypadek skończyć się to może poważnymi konsekwencjami dla osób, jakie na to pozwoliły. Tak więc przy szukaniu takiego wyposażenia wybierać należy jedynie sprawdzone firmy, co do których będzie się miało pewność jeśli chodzi o jakość.

Atestowane urządzenia są ważne, ale powinny być one również prawidłowo zamontowane. To kolejny istotny etap całego projektu, w czasie jakiego łatwo można popełnić różne błędy. Spotykane najczęściej to brak odpowiednich odległości między danymi urządzenia czy też niezachowanie koniecznych prześwitów, lecz jest ich wiele więcej. Dużo można też zepsuć podczas samego montażu, który trzeba bardzo dokładnie wykonać. Jeśli zostaną wylane zbyt małe fundamenty czy zostawione ostre, wystające krawężniki, to w którymś momencie skończyć się to może jakimś poważnym wypadkiem. Tak więc dopilnowanie kwestii montażowych jest bardzo ważne, a na zakończenie i tak należy gotową konstrukcję poddać kontroli, zrobionej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Takie kontrole przeprowadzać też należy w określonych odstępach czasowych, Podczas nich zostanie oceniony techniczny stan wszystkich urządzeń i to, czy nie stwarzają zagrożenia. Osoby interesujące się tą tematyką zajrzeć mogą na stronę https://rzeczoznawca-dmuchance.pl/urzadzenia/parki-trampolin-atesty-orzeczenia-przeglady/, na jakiej znajdą dużo ciekawych informacji.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY