Oryginalne rozwiązanie, proponowane przez biuro rachunkowe Account Trees – zarządzanie podatkowe

Kategoria:

Opis

Nowatorskie rozwiązanie, proponowane przez biuro rachunkowe Account Trees, takie jak zarządzanie podatkowe, sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców zmotywowanych jest do skorzystania z usług Justyny Mąkosy. W zakresie księgowość kraków znana jest ona z pełnego profesjonalnego podejścia a także właściwego podejścia do własnej pracy. Oferuje ona usługi w zakresie identyfikacji oraz minimalizacji zagrożeń podatkowych, wynikających chociażby z częstych zmian legislacyjnych oraz niespójności ustaleń prawnych. Bierze ona też pod uwagę czynniki wewnętrzne jakie występują w przedsiębiorstwie.

Przy wystosowaniu określonych rozwiązań ściśle nawiązuje współpracę z klientem, dzięki czemu rezultaty pracy przystosowane są do specyfiki jego działalności w 100%. Propozycja usług w obrębie zarządzania podatkowego obejmuje: przygotowanie mapy ryzyk podatkowych wraz z komentarzem do badanych transakcji, dookreślenie potencjalnych dziedzin ryzyka odnośnie procedur podatkowych, opracowanie oraz wdrażanie czynności gwarantujących właściwe rozporządzanie aktualnymi ryzykami, bieżące doradztwo podatkowe, sprawdzanie systemu informatycznego i księgowego firmy.

W efekcie, można oczekiwać wyeliminowania albo ograniczenia obszarów ryzyka podatkowego wraz z zabezpieczeniem pozycji podatkowej konkretnej firmy. Właściciel firmy może także weryfikować oraz kształtować wewnętrzne procedury i procesy, a także minimalizować ryzyko powstania pewnych nieprawidłowości skarbowych. Przekłada się to na ukształtowanie przewagi konkurencyjnej oraz progres wartości konkretnej spółki. Można także zdecydować się na innego typu usługi.

Przykładowo, w ramach usługi wykonane będą czynności takie jak: ewidencja przychodów, zakupów i kosztów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu przejazdu prywatnego, ewidencje i rejestry VAT, rozliczenia z US i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a także elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych. Justyna Mąkosa systematycznie będzie wprowadzała uzyskane przychody, wydatki i zakupy przedsiębiorstwa, w oparciu o faktury jakie otrzyma od przedsiębiorcy.